КОПСИС

АГЕНЦИЯ ЗА ЕЗИКОВИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ, регистрирана в България .

Ако цените времето, доверете ни се!

- качество - компетентност

Цени

за официален превод и легализация на документи
в консулски отдел на МВнР

КОПСИС превод и легализация в консулски отдел на МВнР 

 бавна поръчка ::: бърза поръчка ::: експресна поръчка

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Бавна поръчка

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
НА ЕДИН БРОЙ ДОКУМЕНТ

Бавна поръчка

цена лв.

Срок

 в дни

Акт за раждане

60,00

8

Кръщелно свидетелство

72,00

10

Удостоверение за брак

60,00

8

Удостоверение за семейно положение

60,00

8

Удостоверение за идентичност на имена

60,00

8

Акт за смърт

60,00

8

Свидетелство за съдимост

60,00

10

Данъчна декларация

84,00

7

Съдебно решение (при 1 стр. текст)

60,00

10

Декларация за доходи (при 1 стр. текст)

60,00

10

Пълномощно (при 1 стр. текст)

60,00

10

Нотариален акт (при 1 стр. текст)

60,00

10

Диплома за средно образование (без МОН)

96,00

8

Диплома за висше образование (без МОН)

72,00

8

Приложение към диплома (без МОН)

84,00

8

Академична справка (без МОН)

84,00

8

Уверение от ВУЗ  (при 1 стр. текст) (без МОН)

60,00

8

Медицинско свидетелство (без МЗ)

84,00

8

в началото ::: бавна поръчка ::: бърза поръчка ::: експресна поръчка

 

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Бърза поръчка

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
НА ЕДИН БРОЙ ДОКУМЕНТ

Бърза поръчка

цена лв.

Срок

 в дни

Акт за раждане

90,00

4

Кръщелно свидетелство

108,00

6

Удостоверение за брак

90,00

4

Удостоверение за семейно положение

90,00

4

Удостоверение за идентичност на имена

90,00

4

Акт за смърт

90,00

4

Свидетелство за съдимост

77,00

8

Данъчна декларация

114,00

5

Съдебно решение (при 1 стр. текст)

77,00

7

Декларация за доходи (при 1 стр. текст)

77,00

6

Пълномощно (при 1 стр. текст)

77,00

7

Нотариален акт (при 1 стр. текст)

77,00

7

Диплома за средно образование (без МОН)

138,00

4

Диплома за висше образование (без МОН)

108,00

4

Приложение към диплома (без МОН)

126,00

4

Академична справка (без МОН)

126,00

4

Уверение от ВУЗ  (при 1 стр. текст) (без МОН)

90,00

4

Медицинско свидетелство (без МЗ)

126,00

4

в началото ::: бавна поръчка ::: бърза поръчка ::: експресна поръчка

 

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Експресна поръчка

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЕДИН БРОЙ ДОКУМЕНТ

Експресна поръчка

цена лв.

Срок

 в дни

Акт за раждане

126,00

2

Кръщелно свидетелство

150,00

2

Удостоверение за брак

126,00

2

Удостоверение за семейно положение

126,00

2

Удостоверение за идентичност на имена

126,00

2

Акт за смърт

126,00

2

Свидетелство за съдимост

105,00

6

Данъчна декларация

132,00

4

Съдебно решение (при 1 стр. текст)

105,00

5

Декларация за доходи (при 1 стр. текст)

105,00

4

Пълномощно (при 1 стр. текст)

105,00

5

Нотариален акт (при 1 стр. текст)

105,00

5

Диплома за средно образование (без МОН)

198,00

2

Диплома за висше образование (без МОН)

150,00

2

Приложение към диплома (без МОН)

174,00

2

Академична справка (без МОН)

174,00

2

Уверение от ВУЗ  (при 1 стр. текст) (без МОН)

126,00

2

Медицинско свидетелство (без МЗ)

174,00

2

в началото ::: бавна поръчка ::: бърза поръчка ::: експресна поръчка