КОПСИС

АГЕНЦИЯ ЗА ЕЗИКОВИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ, регистрирана в България .

Ако цените времето, доверете ни се!

- качество - компетентност

Използвана терминология

Основни понятия
 

КОПСИС - използвана терминология в преводите и легализациите 

ПРЕВОД:
Пълно пресъздаване на съдържанието на документ от един език на друг. Интерпретиране на съдържание, извадки или част от текст не се допуска в официален превод.

ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД
Превод, чиято достоверност се гарантира с подпис на преводача и печат на фирмата.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Процедура по верифициране на документи от страна на отдел Консулски на МВнР или Министерство на правосъдието. Обявените срокове за предлаганата услуга са съобразени с обявените стандартни срокове за обработка на документи от страна съответните компетентни органи, ведомства и институции.

При забавяне, задържане или промяна на срока за обработка от страна на тези компетентни органи, ведомства и институции, „КОПСИС ” се освобождава от задължението за спазване на договорения с клиента срок за предоставяне на услугата, без право на претенции от страна на клиента. Срокът на услугата се променя непропорционално със забавянето. „КОПСИС” се задължава да информира клиента за забавянето и да договаря по-нататъшното придвижване на поръчката.

НИЕ ГАРАНТИРАМЕ